Takhuvar

Utforska ett brett sortiment av takhuvar, såsom avlufthuv, uteluftshuv, kombihuv, vägghuvar och takgenomföringar. Våra takhuvar svarar mot högt ställda förväntningar på såväl funktion som design. Med arkitektens formspråk som utgångspunkt låter vi produkterna bli till ett med byggnaden eller bli en utsmyckning i sig. Dessutom kan våra takhuvar levereras lackerade i önskad kulör för att ytterligare anpassa dem till projektets behov och önskemål (se Kulörkarta).